projektledare

Ej definierad

CV

Klicka på länken nedan för att ladda ner en kopia av mitt CV och mitt personliga brev.

Svenska

Värdegrund

Ha roligt Det absolut viktigaste för mig är att männsikor i min omgivning och att jag själv har roligt i det vi gör tillsammans. Jag tror att om det känns bra att gå till jobbet och att man har roligt på sin arbetsplats så ökar effektiviteten och engagemanget, såväl i gruppen som hos individen. Genom ett starkt engagemang skapas en tro på det individen gör och bidrar till uteffekten i gruppen. Känna delaktighet För mig är detaljerna i helheten viktiga, både vad gäller arbetsuppgifter och organisation.

Svenska

Vision

Min arbetslivsvision är att i egen regi fortsätta utveckla mitt ledarskap, gärna inom IT branschen och vara en uppskattad ledare som leder individer och grupper så att de kan uppnå sina personliga mål och utvecklas.

Min arbetslivsvision, eller mitt långsiktiga mål i arbetslivet är att i mitt egna företag leda människor i olika sammanhang.  Jag vill i mitt ledarskap se andra människor runt omkring mig växa, utvecklas och uppnå sina egna mål. Framförallt så vill jag hjälpa människor att våga växa och ta nästa steg i arbetslivet. Jag vill att mitt ledarskap skall kännas ärligt och stöttande och att de individer som jag leder uppskattar mig och mitt ledarskap.

Svenska